Новотроїцької
           селищної ради
Офіційний веб-сайт

Генеральний план селища

Вітаємо!

З Днем народження!
Розміщено: 07-24-2019 Переглядів: 1113
Прус Наталю Анатоліївну-депутата селищної ради В цей дорогий для серця деньБажаєм квітів і ...
З Днем працівників лісового  господарства.
Розміщено: 09-09-2019 Переглядів: 121
Шановні працівники лісового господарства!Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята – ...

№ 1047Про затвердження складу та Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації, що належать до комунальної власності територіальної громади добровільного об’єднання жителів смт Новотроїцьке, сіл Благовіщенка, Захарів

 index

  УКРАЇНА

Новотроїцька селищна рада

Новотроїцького району Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я(ПРИЙНЯТЕ LІ СЕСІЄЮ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ)


від 07.06.2019 р. № 1047
смт. Новотроїцьке

Про затвердження складу та Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації, що належать до комунальної власності територіальної громади добровільного об’єднання жителів смт Новотроїцьке, сіл Благовіщенка, Захарівка

Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», з метою забезпечення конкурентності, неупередженості в підготовці і проведенні аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації , що належить до комунальної власності територіальної громади добровільного об’єднання жителів селища Новотроїцьке, сіл Благовіщенка, Захарівка, враховуючи висновок постійної комісії з питань промисловості, будівництва, житлово-комунального господарства та управління об’єктами комунальної власності від 06.06.2019 року протокол № 47, селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації, що належать до комунальної власності територіальної громади добровільного об’єднання жителів смт Новотроїцьке, сіл Благовіщенка, Захарівка (додаток 1).
2. Затвердити склад аукціонної комісії з продажу об’єктів малої приватизації, що належать до комунальної власності територіальної громади добровільного об’єднання жителів смт Новотроїцьке, сіл Благовіщенка, Захарівка (додаток 2).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, житлово-комунального господарства та управління об’єктами комунальної власності.

 

Селищний голова Н.ПІНЧУК
Додаток 1
До рішення сесії селищної ради
від 07.06.2019 року № 1047

 

ПОЛОЖЕННЯ
про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації,
що належать до комунальної власності територіальної громади добровільного об’єднання жителів смт Новотроїцьке, сіл Благовіщенка, Захарівка

І. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», визначає порядок утворення аукціонної комісії (далі – комісія) для продажу об’єктів малої приватизації, що належать до комунальної власності територіальної громади добровільного об’єднання жителів смт Новотроїцьке, сіл Благовіщенка, Захарівка (далі – об’єкти приватизації), її повноваження, права та порядок роботи.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Новотроїцької селищної ради та цим Положенням

ІІ. Склад, порядок утворення комісії та її повноваження

1. Комісія є тимчасово діючим колегіальним органом, що утворюється рішенням Новотроїцької селищної ради протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта.
2. До складу комісії входять не менше як п’ять осіб: представники органу приватизації, визначеного рішенням Новотроїцької селищної ради, депутат селищної ради з членів постійної комісії з питань промисловості, будівництва, житлово-комунального господарства та управління об’єктами комунальної власності.
У разі потреби до складу комісії залучаються з правом дорадчого голосу спеціалісти, експерти, представними органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств тощо.
3. Основні принципи діяльності комісії:
- дотримання вимог законодавства;
- колегіальність прийнятих рішень;
- професіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів влади).
4. Склад комісії та всі зміни до нього затверджуються рішенням Новотроїцької селищної ради.
Голова комісії та секретар призначаються із працівників відповідного органу приватизації.
На період тривалої відсутності голови комісії (хвороба, відпустка тощо) його повноваження покладаються рішенням виконавчого органу селищної ради на будь-кого із членів комісії.
5. До основних повноважень комісії належать:
- розроблення умов продажу та їх подання на затвердження сесії селищної ради з подальшим виданням відповідного наказу органом приватизації;
- визначення стартової ціни;
- визначення стартової ціни з урахуванням зниження стартової ціни;
- розроблення інформаційного повідомлення про проведення аукціону;
- ведення протоколів засідань комісії та їх подання на затвердження органу приватизації.
6. Комісія має право:
- під час розроблення умов продажу вносити пропозиції органу приватизації щодо запитів до органів державної влади, підприємств та/або господарських товариств стосовно подання пропозицій щодо умов продажу, а також надання відомостей, документів та інших матеріалів, необхідних для ознайомлення з об’єктом продажу;
- вносити пропозиції органу приватизації щодо подання запитів спеціалістам, експертам;
- заслуховувати пояснення експертів, консультантів та інших спеціалістів.

III. Порядок роботи комісії

1. Очолює комісію та організовує її роботу голова комісії.
2. Організаційною формою роботи комісії є засідання.
3. Усі рішення комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування («за» або «проти»), результати якого заносяться до протоколу.
4. Засідання комісії є правоможним за умови участі в ньому не менш як двох третин складу її членів.
5. Члени комісії мають рівне право голосу при прийнятті рішень. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.
6. За результатами засідання комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами комісії, присутніми на засіданні, та у триденний строк подаються на затвердження органу приватизації.
7. Секретар комісії забезпечує:
- підготовку матеріалів для розгляду комісією;
- виконання доручень голови комісії;
- підготовку, ведення та оформлення протоколів засідань комісії.
8. Члени комісії зобов’язані брати участь у роботі комісії.
У разі якщо засідання комісії не відбулося через відсутність кворуму, засідання комісії переноситься на інший день.
9. Діяльність комісії припиняється рішенням Новотроїцької селищної ради.

 

Заступник селищного голови
з фінансових питань Т.С. Левошич

 

 

Додаток 2
До рішення сесії селищної ради
від 07.06.2019 року № 1047

Склад
Аукціонної комісії з продажу об’єктів малої приватизації, що належать
до комунальної власності територіальної громади добровільного об’єднання жителів
смт Новотроїцьке, сіл Благовіщенка, Захарівка

Голова комісії:
Водницька Тетяна Сергіївна менеджер з персоналу та зв’язкам з громадськістю
Новотроїцького житлово-комунального підприємства
Секретар комісії:
Кімачук Юлія Олегівна інженер Новотроїцького житлово-комунального підприємства

Члени комісії:
Нікішина Віра Сергіївна головний бухгалтер Новотроїцького житлово-комунального
підприємства
Нущик Наталя Григорівна спеціаліст І категорії відділу комунальної власності та
земельних ресурсів
Безродна Жанна Алефтинівна депутат Новотроїцької селищної ради