Новотроїцької
           селищної ради
Офіційний веб-сайт

Генеральний план селища

Вітаємо!

Вітаємо!
Розміщено: 05-04-2020 Переглядів: 973
 Плахотнього Володимира Володимировича - депутата селищної ради. Хай кожен день ясніє небом ...
09.06.2020 р. о 09:00 у залі засідань Новотроїцької селищної ради (ІІ поверх) відбудеться пленарне засідання 64 сесії селищної ради VII скликання

№ 1069Про селищну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

index

УКРАЇНА
Новотроїцька селищна рада
Новотроїцького району Херсонської області
Р І Ш Е Н Н Я
(ПРИЙНЯТЕ LІI СЕСІЄЮ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ )


 від 05.07.2019 № 1069

смт Новотроїцьке

Про селищну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Керуючись ч.2 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Кодексу цивільного захисту в Україні, постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015р. №409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» (зі змінами), з метою вдосконалення роботи селищної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо координації діяльності, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них, селищна рада

В И Р І Ш И Л А :
1. Створити селищну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та затвердити її посадовий склад згідно додатку 1 до цього рішення.
2. Затвердити положення про селищну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій згідно додатку 2 до цього рішення.
3. Рішення сесії селищної ради від 10.02.2014р. №645, від 08.12.2015р. №19 вважати такими, що втратили чинність.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Бондарчука С.А.

 

Селищний голова Наталя ПІНЧУК

 

Додаток 1
до рішення сесії селищної ради
від 05.07.2019 № 1069

Посадовий склад селищної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Голова комісії Селищний голова Н.С.Пінчук
Заступник голови комісії заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів С.А.Бондарчук
Секретар комісії Спеціаліст І категорії відділу комунальної власності та земельних відносин Н.Г.Нущик
Члени комісії
Провідний фахівець відділу державного контролю за дотриманням санітарного законодавства управління Держпродспоживслужби в Новотроїцькому районі О.В.Тиченок

Провідний фахівець Новотроїцького РС ГУ ДСНС України у Херсонській області
В.В.Шаруділов

Директор Новотроїцького житлово-комунального підприємства
О.І.Черняєв

Спеціаліст-юрисконсульт відділу організаційної та інформаційно-правової роботи
А.Г.Карецький

Заступник селищного голови
з фінансових питань ______________ Тетяна ЛЕВОШИЧ

Додаток 2
до рішення сесії селищної ради
від 05.07.2019 №1069
ПОЛОЖЕННЯ
про селищну комісію з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі - комісія) є постійно діючим органом, який утворюється селищною радою для координації діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, цим Положенням, а також рішеннями регіональної комісії.
3. Основними завданнями комісії на території Новотроїцької селищної ради є:
1) координація діяльності, пов’язаної із:
функціонуванням місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту;
здійсненням оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;
залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, надання гуманітарної допомоги;
забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки;
навчанням населення діям у надзвичайній ситуації;
визначенням меж зони надзвичайної ситуації;
здійсненням постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;
організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;
організацією та здійсненням:
- заходів щодо життєзабезпечення населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;
- заходів з евакуації (у разі потреби);
- радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;
вжиттям заходів до забезпечення готовності місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період;
здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;
інформуванням органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;
забезпеченням:
- живучості об’єктів національної економіки та державного управління під час реагування на надзвичайну ситуацію;
- стабільного функціонування об’єктів паливно-енергетичного комплексу під час виникнення надзвичайної ситуації, злагодженої роботи підприємств, установ та організацій для забезпечення сталої і безперебійної роботи об’єктів;
- безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг поштового зв’язку та всіх видів електричного зв’язку;
- санітарного та епідемічного благополуччя населення;
організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня;
встановленням кількісних та якісних показників виведення з ладу транспортних засобів, промислових, громадських і житлових будинків та споруд, комунальних і енергетичних мереж, засобів зв’язку, трубопроводів, шляхопроводів тощо;
2) визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час:
функціонування місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її ланок;
здійснення заходів:
- щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;
- щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайної ситуації;
порушення умов належного функціонування об’єктів інфраструктури та безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах національної безпеки і оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, охорони здоров’я та навколишнього природного середовища;
4) підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій під час реагування на надзвичайну ситуацію.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
1) у режимі повсякденної діяльності:
здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо розроблення і виконання цільових і науково-технічних програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;
здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації;
бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що використовують небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо);
сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, розвитку державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, системи цивільного захисту, форм контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів;
координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь населення.
2) у режимі підвищеної готовності:
здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом епідемій і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими отруєннями населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;
організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого функціонування господарських об’єктів;
забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації місцевого рівня;
готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів реагування на надзвичайну ситуацію;
координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких резервів;
забезпечує стабільне виробництво, передачу, постачання і використання енергоносіїв під час виникнення надзвичайної ситуації підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу;
3) у режимі надзвичайної ситуації:
забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління, сил та засобів місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, а також громадських організацій щодо надання допомоги населенню, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;
організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації місцевого рівня;
залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів;
вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах;
забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;
встановлює межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання і населенню внаслідок виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня;
організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього природного середовища на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації, обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;
приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання до ДСНС зазначених матеріалів;
вивчає обставини, що склалися, та подає селищній раді інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку;
4) у режимі надзвичайного стану:
забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління та сил місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами Законів України “Про правовий режим воєнного стану”, “Про правовий режим надзвичайного стану”, а також інших нормативно-правових актів;
здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування;
5) проводить моніторинг стану виконання органами місцевого самоврядування покладених на них завдань.
5. Комісія має право:
залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації сили і засоби цивільного захисту селищної ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту;
заслуховувати інформацію керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території Новотроїцької селищної ради, з питань, що належать до їх компетенції, і давати їм відповідні доручення;
одержувати від територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території Новотроїцької селищної ради, матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;
залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території Новотроїцької селищної ради (за погодженням з їх керівниками);
розглядати матеріали розслідувань про причини і наслідки виникнення надзвичайної ситуації та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у її виникненні.
6. Головою комісії є голова Новотроїцької селищної ради.
Роботою комісії керує її голова, а за відсутності голови - за його дорученням - заступник голови.
Засідання комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови.
Посадовий склад комісії затверджується селищною радою, на основі пропозицій територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території Новотроїцької селищної ради.
Персональний склад комісії затверджується головою комісії.
Голова комісії організовує її роботу за допомогою секретаріату.
7. Голова комісії має право:
залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації або ліквідації її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні та інші сили і засоби відповідно до законодавства;
приймати в межах повноважень комісії рішення щодо реагування на надзвичайну ситуацію;
вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які зробили вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, ліквідацію її наслідків;
делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої повноваження заступнику голови комісії;
визначати функціональні обов’язки членів комісії (за напрямом роботи у складі комісії).
8. Робочим органом комісії (секретаріатом), що забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням її рішень, є відді комунальної власності та земельних відносин Новотроїцької селищної ради.
9. Комісія проводить засідання в разі потреби, але не менше одного разу на три місяці згідно з планом роботи комісії, який затверджується її головою. У разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації, яка потребує вжиття невідкладних заходів, засідання комісії проводиться невідкладно.
Рішення комісії приймаються колегіально більш як двома третинами складу комісії. Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою та відповідальним секретарем комісії.
10. Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території Новотроїцької селищної ради.
11. За членами комісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.
12. Організація побутового забезпечення членів комісії, а також забезпечення їх спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на селищну раду.
13. Комісія має бланк із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

 

Заступник селищного голови

Корисні посилання

250 77 ntrr ntrda keror kmu vru vsu Без названия 2020 88