Новотроїцької
           селищної ради
Офіційний веб-сайт

Генеральний план селища

Реєстр регуляторних актів

 Архів чинних регуляторних актів, які діють на території Новотроїцької територіальної громади у 2021 році

Регуляторні акти, які набирають чинність з 2022 року

Реєстр регуляторних актів


 

№ з/п

Вид, дата, номер та назва регуляторного акта

Гіперпосилання на регуляторний акт

1.

У сфері земельних відносин

1.1.

Рішення сесії селищної ради від 15.07.2018р. №731 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2019 рік»

http://ntsr.ks.ua/proekti-rishen-2/rish18/1022-731-pro-vstanovlennya-stavok-ta-pilg-zi-splati-zemelnogo-podatku-na-2019-rik.html

1.2

Рішення сесії селищної ради від 07.06.2019р. №1041 Про встановлення ставок та
пільг із сплати земельного
податку на 2020 рік

http://ntsr.ks.ua/proekti-rishen-2/rish19/2073-1041-pro-vstanovlennia-stavok-ta-pilh-iz-splaty-zemelnoho-podatku-na-2020-rik.html

2.

У сфері продажу, списання, відчуження комунального майна

2.1

Рішення сесії селищної ради від  25. 04. 2017   №   424     «Про Порядок списання майна, що є комунальною  власністю територіальної громади селища Новотроїцьке»

(зміни згідно рішення від 05.12.2017р. №594)

http://ntsr.ks.ua/proekti-rishen-2/rish17/161-rishennya-424-poryadok-spisannya-majna.html

(зміни http://ntsr.ks.ua/proekti-rishen-2/rish17/540-pro-vnesennya-ta-zatverdzhennya-zmin-do-poryadku-spisannya-majna-shcho-e-spilnoyu-vlasnistyu-teritorialnoji-gromadi-selishcha-novotrojitske.html)

3.

У сфері розміщення тимчасових споруд

3.1

Рішення сесії селищної ради від 06.04.2018р. №682 «Про порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Новотроїцької селищної ради

(зміни згідно рішеннь:

Від 06.11.2018р. №863;

від 10.05.2019р. №1026,

від 15.08.2018р. №779)

http://ntsr.ks.ua/proekti-rishen-2/rish18/717-pro-poryadok-rozmishchennya-timchasovikh-sporud.html

( зміни

-          http://ntsr.ks.ua/proekti-rishen-2/rish19/1929-1026-pro-vnesennia-zmin-do-poriadku-rozmishchennia-tymchasovykh-sporud-dlia-provadzhennia-pidpryiemnytskoi-diialnosti-na-terytorii-novotroitskoi-selyshchnoi-rady.html);

-          http://ntsr.ks.ua/proekti-rishen-2/rish18/1325-863pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-rozmishchennya-timchasovikh-sporud-dlya-provadzhennya-pidpriemnitskoji-diyalnosti-na-teritoriji-novotrojitskoji-selishchnoji-radi.html;

-          http://ntsr.ks.ua/proekti-rishen-2/rish18/1127-779pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-rozmishchennya-timchasovikh-sporud-dlya-provadzhennya-pidpriemnitskoji-diyalnosti-na-teritoriji-novotrojitskoji-selishchnoji-radi.html

3.2

Рішення сесії селищної ради від 15.06.2018р. №744 «Про комплексну схему розміщення тимчасових споруд»

http://ntsr.ks.ua/proekti-rishen-2/rish18/1003-744-pro-kompleksnu-skhemu-rozmishchennya-timchasovikh-sporud.html

4.

У сфері конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності

4.1

Рішення сесії селищної ради від 06.04.2018р. №702 «Про комісію з конкурсного відбору виконавців торгів із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурсних засадах

(зміни згідно рішення від 21.03.2019р. №987

http://ntsr.ks.ua/proekti-rishen-2/rish18/719-pro-komisiyu-z-konkursnogo-vidboru-vikonavtsiv-robit-iz-zemleustroyu-otsinki-zemel-ta-viznachennya-vikonavtsya-zemelnikh-torgiv-na-konkurentnikh-zasadakh.html

 (зміни http://ntsr.ks.ua/proekti-rishen-2/rish19/1749-987-pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-pro-komisiyu-z-konkursnogo-vidboru-vikonavtsiv-robit-iz-zemleustroyu-otsinki-zemel-ta-viznachennya-vikonavtsya-zemelnikh-torgiv-na-konkurentnikh-zasadakh.html)

5.

У сфері торгівлі на ринках

5.1

Рішення сесії селищної ради від 06.06.2017р. №469 «Про порядок надання дозволу на виїзну (виносну) торгівлю та проведення ярмарків на території селища Новотроїцьке, сіл Благовіщенка та Захарівка»

http://ntsr.ks.ua/proekti-rishen-2/rish18/1032-748-pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-konkursu-na-pravo-orendi-komunalnogo-majna.html

6.

У сфері оренди майна комунальної власності

6.1

Рішення сесії селищної ради від 15.06.2018р. №748 «Порядок проведення конкурсу на право оенди комунального майнв»

 

6.2

Рішення сесії селищної ради від 06.06.2017р. №468 «Положення про порядок передачі в оренду меліоративних систем»

(зміни згідно рішень:

Від 15.08.2018р. №775,

Від 07.12.2018р. №886,

Від 07.06.2019р. №1045)

http://ntsr.ks.ua/proekti-rishen-2/rish17/2398-468-pro-zatverdzhennia-novoi-redaktsii-polozhennia-pro-poriadok-peredachi-v-orendu-melioratyvnykh-system.html

(зміни

http://ntsr.ks.ua/proekti-rishen-2/rish18/1126-775pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-pro-poryadok-peredachi-v-orendu-meliorativnikh-sistem.html,

http://ntsr.ks.ua/proekti-rishen-2/rish18/1431-886pro-vnesennya-zmin-do-metodiki-rozrakhunku-ta-poryadku-vikoristannya-plati-za-orendu-meliorativnikh-sistem-shcho-perebuvayut-u-komunalnij-vlasnosti-selishcha-novotrojitske.html,

http://ntsr.ks.ua/proekti-rishen-2/rish19/2063-1045-pro-vnesennia-zmin-do-metodyky-rozrakhunku-ta-poriadku-vykorystannia-platy-za-orendu-melioratyvnykh-system-shcho-perebuvaiut-u-komunalnii-vlasnosti-selyshcha-novotroitske.html

7.

У сфері розвитку інфраструктури та благоустрою

7.1

Рішення сесії селищної ради від 07.05.2018р. №710 «Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури Новотроїцької селищної ради»

http://ntsr.ks.ua/proekti-rishen-2/rish18/853-710-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-poryadok-zaluchennya-rozrakhunok-rozmiru-i-vikoristannya-koshtiv-pajovoji-uchasti-u-rozvitku-infrastrukturi-novotrojitskoji-selishchnoji-radi.html

8.

У сфері регулювання питань розміщення рекламних засобів

8.1.

Рішення сесії селищної ради від 15.08.2019р. №777 «Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах Новотроїцької селищної ради»

http://ntsr.ks.ua/proekti-rishen-2/rish18/1120-777-pro-zatverdzhennya-pravil-rozmishchennya-zovnishnoji-reklami-u-naselenikh-punktakh-novotrojitskoji-selishchnoji-radi.html

8.2

Рішення сесії селищної ради від 07.12.2018р. №880 «Про затвердження Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності територіальної громади селища Новотроїцьке»

http://ntsr.ks.ua/proekti-rishen-2/rish18/1429-880pro-zatverdzhennya-poryadku-viznachennya-rozmiru-plati-za-timchasove-koristuvannya-mistsem-roztashuvannya-reklamnikh-zasobiv-shcho-perebuvae-u-komunalnij-vlasnosti-teritorialnoji-gromadi-selishcha-novotrojitske.html

9.

У сфері встановлення місцевих податків і зборів

9.1

Рішення сесії селищної ради від 15.06.2018р. №731 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2019 рік»

http://ntsr.ks.ua/proekti-rishen-2/rish18/1022-731-pro-vstanovlennya-stavok-ta-pilg-zi-splati-zemelnogo-podatku-na-2019-rik.html

9.2

Рішення сесії селищної ради від 15.06.2018р. №732 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік»

http://ntsr.ks.ua/proekti-rishen-2/rish18/1023-pro-vstanovlennya-mistsevikh-podatkiv-i-zboriv-na-2019-rik.html

9.3

Рішення сесії селищної ради від 15.06.2018р. №734 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік»

tsr.ks.ua/proekti-rishen-2/rish18/1025-734-pro-vstanovlennya-stavok-ta-pilg-iz-splati-podatku-na-nerukhome-majno-vidminne-vid-zemelnoji-dilyanki-na-2019-rik.html

9.4

Рішення сесії селищної ради від 07.06.2019р. №1041 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2019 рік»

http://ntsr.ks.ua/proekti-rishen-2/rish19/2073-1041-pro-vstanovlennia-stavok-ta-pilh-iz-splaty-zemelnoho-podatku-na-2020-rik.html

9.5

Рішення сесії селищної ради від 07.06.2019р. №1039 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік»

http://ntsr.ks.ua/proekti-rishen-2/rish19/2071-1039-pro-vstanovlennia-mistsevykh-podatkiv-i-zboriv-na-2020-rik.html

9.6

Рішення сесії селищної ради від 07.06.2019р. №1040 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік»

http://ntsr.ks.ua/proekti-rishen-2/rish19/2072-1040-pro-vstanovlennia-stavok-ta-pilh-iz-splaty-podatku-na-nerukhome-maino-vidminne-vid-zemelnoi-dilianky-na-2020-rik.html

10.

У сфері приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення

10.1

Рішення сесії селищної ради від 07.12.2018р. №891 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення смт.Новотроїцьке»

http://ntsr.ks.ua/proekti-rishen-2/rish18/1447-891pro-zatverdzhennya-pravil-prijmannya-stichnikh-vod-do-sistemi-tsentralizovanogo-vodovidvedennya-smt-novotrojitske.html

 

 

 

Корисні посилання

250 77 ntrr ntrda keror kmu vru vsu Без названия 2020 88