Новотроїцької
           селищної ради
Офіційний веб-сайт

Генеральний план селища

Звіти про результати базового відстеження дії регуляторних актів 2020 рік

                                                                           Звіт

Про результати базового відстеження дії регуляторного акта

рішення сесії Новотроїцької селищної ради №1039 від 07.06.2019 р.

«Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік»

 

 1. Вид та назва регуляторного акта: Рішення сесії Новотроїцької селищної ради № 1039 від 07.06.2019р. «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік»
 2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності: Новотроїцька селищна рада.
 3. Цілі прийняття акта:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків і зборів при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обгрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян і суб’єктів господарювання та відповідно до потреб селищного бюджету;

-  забезпечення стабільних надходжень до селищного бюджету;

       - виконання програм соціального та економічного розвитку селища, вирішення актуальних  проблем громади.

 

 1. Строк виконання заходів з відстеження: 25 липня 2019 року.
 2. Тип відстеження: базове відстеження
 3. Методи одержання результатів відстеження: статистичний
 4. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

відстеження результативності цього регуляторного акту планується здійснювати шляхом аналізу офіційної статистичної інформації:

 

Назва показника

-          Розмір надходжень до місцевого бюджету

-          Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

-          Розмір коштів, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

-          Час, що витрачатиметься суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

-          Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

 

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

     Статистичні дані зі сплати збору за місця для паркування транспортних засобів за визначеними статистичними показниками за попередній бюджетний період відсутні , оскільки, хоча регулювання і проводилось, але фактично збір за місця для паркування транспортних засобів до селищного бюджету не надходив.

Назва показника

Од. виміру

Значення статистичних показників за І півріччя 2019 року

Прогнозні значення статистичних показників за І півріччя 2020 року

1.

Місцеві податки і збори, в т.ч.:

тис.грн

1807,35

1873,85

1.1

Єдиний податок

тис.грн.

1807,35

1816,73

1.2

збір за місця для паркування транспортних засобів

тис.грн.

0,00

57,12

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

од.

429

431

2.1

Єдиний податок

од.

429

429

2.2

збір за місця для паркування транспортних засобів

од.

0

2

3

Розмір коштів, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

тис.грн.

1845,21

1916,5

3.1

Єдиний податок

 

37,86

42,45

3.2

збір за місця для паркування транспортних засобів

 

0

0,2

4

Час, що витрачатиметься суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

год.

3,75

3,75

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

%

100

100

 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

     В результаті прийняття регуляторного акта планується збільшити надходження до селищного бюджету за рахунок підвищення розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати, затверджених на 1 січня 2020 року, а також за рахунок здійснення повноважень щодо відведення місць для паркування транспортних засобів , що сприятиме наповненню місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на забезпечення розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища, задоволення потреб громадян.

    Заступник селищного голови

    з фінансових питань                         _____________           Левошич Т.С.

 

  

 

Звіт

Про результати базового відстеження дії регуляторного акта

рішення сесії Новотроїцької селищної ради №1040 від 07.06.2019 р.

«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно,

 відмінне від земельної ділянки на 2020 рік»

 

 1. Вид та назва регуляторного акта: Рішення сесії Новотроїцької селищної ради № 1040 від 07.06.2019р. «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2020 рік»
 2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності: Новотроїцька селищна рада
 3. Цілі прийняття акта:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків і зборів при формуванні бюджету;

- встановлення обґрунтованих розмірів ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території Новотроїцької селищної ради;

- забезпечення стабільних надходжень до селищного бюджету;

- виконання програм соціального та економічного розвитку селища, вирішення актуальних проблем громади.

 1. Строк виконання заходів з відстеження: 25 липня 2019 року.
 2. Тип відстеження: базове відстеження
 3. Методи одержання результатів відстеження: статистичний
 4. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

відстеження результативності цього регуляторного акту планується здійснювати шляхом аналізу офіційної статистичної інформації:

 

Назва показника

-          Розмір надходжень до місцевого бюджету

-          Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

-          Розмір коштів, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

-          Час, що витрачатиметься суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

-          Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Назва показника

Од. виміру

Значення статистичних показників за І півріччя 2019 року

Прогнозні значення статистичних показників за І півріччя 2020 року

1

Розмір надходжень до місцевого бюджету податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

тис.грн.

54,14

150,00

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

од.

133

133

3

Розмір коштів, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

тис.грн.

56,70

153,17

4

Час, що витрачатиметься суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

год.

3,75

3,75

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

%

100

100

 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

     Планується збільшити надходження податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки не за рахунок підвищення ставки оподаткування (залишено без змін), а за рахунок активізації проведення планової роз’яснювальної роботи серед громадян щодо ініціювання внесення даних про об’єкти нерухомості до єдиного реєстру реєстрації речових прав на нерухоме майно, який є базою для розрахунку податку для фіскальної служби.

    Заступник селищного голови

    з фінансових питань                         _____________           Левошич Т.С.

Звіт

Про результати базового відстеження дії регуляторного акта

рішення сесії Новотроїцької селищної ради №1041 від 07.06.2019 р.

«Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік»

 

 1. Вид та назва регуляторного акта: Рішення сесії Новотроїцької селищної ради № 1041 від 07.06.2019р. «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік»
 2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності: Новотроїцька селищна рада
 3. Цілі прийняття акта:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків і зборів при формуванні бюджету;

- встановлення обґрунтованих розмірів ставок земельного податку на території Новотроїцької селищної ради;

- забезпечення стабільних надходжень до селищного бюджету;

- виконання програм соціального та економічного розвитку селища, вирішення актуальних проблем громади.

 1. Строк виконання заходів з відстеження: 25 липня 2019 року.
 2. Тип відстеження: базове відстеження
 3. Методи одержання результатів відстеження: статистичний
 4. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

відстеження результативності цього регуляторного акту планується здійснювати шляхом аналізу офіційної статистичної інформації:

 

Назва показника

-          Розмір надходжень до місцевого бюджету

-          Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

-          Розмір коштів, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

-          Час, що витрачатиметься суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

-          Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Назва показника

Од. виміру

Значення статистичних показників за І півріччя 2019 року

Прогнозні значення статистичних показників за І півріччя 2020 року

1

Розмір надходжень до місцевого бюджету земельного податку

тис.грн.

1794,56

2013,42

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

од.

58

58

3

Розмір коштів, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

тис.грн.

1396,83

1443,63

4

Час, що витрачатиметься суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

год.

3,75

3,75

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

%

100

100

 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

     Регуляторний акт забезпечить збільшення надходжень до бюджету земельного податку за рахунок росту нормативної грошової оцінки землі.

    Заступник селищного голови

    з фінансових питань                         _____________           Левошич Т.С.