Новотроїцької
           селищної ради
Офіційний веб-сайт

Генеральний план селища

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту

З метою громадського обговорення на офіційному сайті Новотроїцької селищної ради оприлюднена Заява  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки  проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Новотроїцької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки (далі - Заява).

Строк громадського обговорення Заяви - 15 днів з дня офіційного оприлюднення.

            Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Новотроїцької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – СЕО) подаються до Новотроїцької селищної ради ради за адресою: 75300, смт Новотроїцьке, вул. Соборна, 73  або на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТУ

 

ПрограмА соціально-економічного ТА КУЛЬТУРНОГО розвитку НОВОТРОЇЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ  територіальної громади на 2022-2024 роки

 

  1. Замовник: Новотроїцька селищна рада, 75300, смт Новотроїцьке, вул. Соборна, 73 або на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новотроїцької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки.

Основною метою документа державного планування місцевого рівня є створення умов для динамічного, збалансованого економічного зростання на основі поліпшення бізнес-клімату та інвестиційної привабливості громади, мінімізація наслідків від поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, що, у свою чергу, сприятиме забезпеченню належного функціонування інженерно-транспортної і комунальної інфраструктури, поліпшенню екологічної ситуації, підвищенню доступності та якості широкого спектра соціальних послуг, зростанню добробуту населення.

Програму соціально-економічного та культурного розвитку Новотроїцької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки  розроблено відповідно до ст. 26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Методологічною основою розроблення Програми є наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 березня 2016 року № 75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально- економічного розвитку об’єднаної територіальної громади».

Зв’язок з іншими документами державного планування:

- Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»,

- постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (зі змінами),

- постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 року № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки»,

- рішення XXXI сесії Херсонської обласної ради VIIскликання від 20 грудня 2019 року № 1511 «Про Стратегію розвитку Херсонської області на період 2021 - 2027 років» зі змінами відповідно рішення XXXIІ сесії Херсонської обласної ради VIIскликання  від 28 лютого 2020 року № 1560.

  1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новотроїцької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки охоплює усі види господарської діяльності: агропромисловий комплекс,  розвиток земельних відносин, підприємництво, транспорт та дорожнє господарство, реконструкцію та капітальні ремонти об’єктів соціальної сфери, житлово-комунальне господарство, гуманітарна та соціальна сфера тощо.

Головними екологічними проблемами, які мають відношення до Програми є: захист атмосферного повітря; необхідність відновлення та модернізація головних споруд та мереж інженерної інфраструктури (централізоване водопостачання та водовідведення), збереження природних рослинних ресурсів та забезпечення необхідною площею зелених насаджень загального користування.

Стратегічна екологічна оцінка Програми дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування. Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів. За кожним пріоритетним напрямком Програми розробляється низка заходів і проєктів, серед яких можуть бути проєкти, які відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

  1. Ймовірні наслідки:

 

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми, зокрема, для наступних складових довкілля:

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- відходи;

- земельні ресурси;

- біорізноманіття та рекреаційні зони;

- а також наслідки для життя та здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Природно-заповідний фонд Новотроїцької селищної територіальної громади має у своєму складі  затоку Сиваш - Таврійський аналог Мертвого моря, частина якої входить до складу Азово-Сиваського національного парку -941 га (частина о. Чурюк з прилеглими невеликими островами).

Під час здійснення СЕО необхідно оцінити ймовірні наслідки для цих територій.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

в рамках зазначеної стратегічної оцінки транскордонні наслідки відсутні.

  1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Програма не передбачає альтернативних сценаріїв розвитку. Тому, якщо це буде доцільно, розглянути виправдані альтернативні заходи.

  1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для проведення стратегічної екологічної оцінки ( далі – СЕО) буде використано: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Під час проведення СЕО буде здійснено: збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників; проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту Програми з точки зору екологічної ситуації. Разом з тим, будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, коментування, тощо.

 

  1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров'я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (розділ ІІІ).

  1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про СЕО розробляється відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

  1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

            Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Новотроїцької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки подаються до Новотроїцької селищної ради за адресою: 75300, смт Новотроїцьке, вул. Соборна, 73  або на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня офіційного оприлюднення. 

Корисні посилання

250 77 ntrr ntrda keror kmu vru vsu Без названия 2020 88