Новотроїцької
           селищної ради
Офіційний веб-сайт

Генеральний план селища

Вітаємо!

Вітаємо!
Розміщено: 12-18-2020 Переглядів: 1876
Клименко Олену Миколаївну - депутата селищної ради Дозвольте вас сьогодні привітати,Міцного вам ...

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення Новотроїцької селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2021 рік»  

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Новотроїцької селищної ради

«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку

на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

на 2021 рік»

 

 1. Визначення проблеми

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується  їх застосування, а саме ставки податку на нерухотме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12, абзацу 2 частини 5 розділу ХІХ Прикінцевих положень Податкового кодексу України у разі невстановлення місцевих податків і зборів, передбачених пунктом 10.3 статті 10 Податкового кодексу України, рішеннями місцевого самоврядування такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим кодексом України за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів.

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки зараховується в повному обсязі до бюджету Новотроїцької селищної ради та є бюджетоутворюючим, забезпечує збалансованість дохідної частини бюджету для задоволення нагальних потреб громади.

Зважаючи на вищевикладене, з метою забезпечення дохідної частини бюджету, виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку селищної ради, необхідно прийняти рішення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік». Дані кошти будуть спрямовані на розвиток дорожньо-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради, покращення якості надання публічних послуг.

Причини виникнення проблеми:

Причиною виникнення проблеми є суттєве зменшення надходжень до селищного бюджету у разі не прийняття Новотроїцькою селищною радою рішення про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік. В результаті недостатності бюджетних асигнувань  неможливо буде виконати заходи програми економічного, соціального та культурного розвитку селища.

Аналіз втрат до селищного бюджету

Назва показника

У разі прийняття рішення про встановлення ставок та пільг із сплати  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік

У разі не прийняття рішення про про встановлення ставок та пільг із сплати  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік (справляння податку за мінімальними ставками)

Відхиленн, тис.грн.

(втрати до бюджету)

Очікуваний обсяг надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, тис.грн.

208,4

0

208,4

           Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на забезпечення розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища, задоволення потреб громадян.

Визначити основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

+

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до чинного законодавства є компетенцією селищної ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою діючого регулторного акту, оскільки він приймається на один бюджетний період (календарний рік), який закінчується 31 грудня поточного року. Тобто, з 01 січня 2021 року такий акт вважатиметься недійсним та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Новотроїцької селищної ради справлятиметься, виходячи з норм ПКУ, із застосуванням мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів.

 1. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків і зборів при формуванні бюджету;

- встановлення обґрунтованих розмірів ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території Новотроїцької селищної ради;

- забезпечення стабільних надходжень до селищного бюджету;

- виконання програм соціального та економічного розвитку селища, вирішення актуальних проблем громади;

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Неприйняття запропонованого регуляторного акта (відмова від регулювання)

Альтернатива 2

Прийняття проекту рішення у запропонованому вигляді

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Пошук альтернативних джерел наповнення бюджету задля фінансування нагальних потреб, визначених у першому розділі, в т.ч. скорочення видатків бюджету на фінансування запланованих програм

Альтернатива 2

збалансування податкового навантаження на суб’ектів оподаткування і залучення відповідних податкових надходжень до селищного бюджету, а також забезпечення дотримання вимог чинного законодавства.

Виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку за рахунок збільшення надходжень до бюджету в сумі 208,4 тис.грн.

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Невиконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку у зв’язку із втратою надходжень до бюджету в сумі 208,4 тис.грн.

Альтернатива 2

Встановлення пільг зі сплати податку для окремих категорій громадян. Виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку за рахунок збільшення надходжень до бюджету в сумі 208,4 тис.грн.

Витрати, пов’язані зі сплатою податку за запропонованими ставками.

 Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

21

27

48

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0%

0%

43,75%

56,25%

100,00%

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Невиконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку у зв’язку зі зменшенням надходжень до бюджету в сумі 208,4 тис.грн.

Альтернатива 2

Сплата податків і зборів за обгрунтованими ставками. Виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку за рахунок збільшення надходжень до бюджету в сумі 208,4 тис.грн..

Витрати, пов’язані зі сплатою податку за запропонованими ставками в сумі 173,0 тис.грн..

               
 1. IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 – не забезпечує досягнення цілей  регуляторного акта (проблема продовжує існувати)

У разі неприйняття регуляторногот акта, податки і збори  справлятимуться  по мінімальним ставкам, що спричинить зменшення доходної частини бюджету.
Вказана альтернатива є неприйнятною.

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Цілі прийняття проекту рішення про встановлення ставок та пільг із сплати  податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2021 рік будуть досягнуті майже у повній мірі.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

 

Альтернатива 2

Держава:

- надходження додаткових коштів до селищного бюджету;
- попередження можливих втрат бюджету.

Громадяни:

- сплата податку за обгрунтованими ставками;

-вирішення соціальних проблем селища за рахунок наповнення дохідної частини селищного бюджету.

Суб’єкти господарювання:

- сплата податку за обгрунтованими ставками;

-вирішення соціальних проблем селища за рахунок наповнення дохідної частини селищного бюджету.

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації.

Громадяни:

Витрати, пов’язані зі сплатою податку  за запропонованими ставками.

Суб’єкти господарювання:

Витрати, пов’язані зі сплатою податку  за запропонованими ставкамив сумі 173,0 тис.грн.

Прийняття запропонованої альтернативи забезпечать досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Новотроїцької селищної ради та забезпечить фінансову основу ефективного самоврядування.

Прогнозні надходження від запропонованого регулювання 208,4 тис.грн., які будуть спрямовані на фінансування програми соціально-економічного та культурного розвитку селищної ради.

 

Альтернатива 1

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання:

Зменшення податкового навантаження за рахунок сплати податку за мінімальними ставками

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Невиконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку у зв’язку зі зменшенням надходжень до бюджету в сумі 208,4 тис.грн.

Суб’єкти господарювання:

Невиконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку у зв’язку зі зменшенням надходжень до бюджету в сумі 208,4 тис.грн.

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки та збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками, що спричинить втрати бюджету, які орієнтовно становитимуть  208,4 тис.грн..

 
             

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Цілі прийняття проекту рішення про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2021 рік будуть досягнуті майже у повній мірі. Буде забезпечено стабільні надходження коштів до селищного бюджету (орієнтовно 208,4 тис.грн), що дозволить профінансувати заходи програми соціально-економічного та культурного розвитку селищної ради. Оскільки ставки порівняно з 2020 роком не зміниться, розмір податкових платежів скоригується на індекс підвищення мінімальної заробітної плати, встановленої Законом України «Про державний бюджет» на відповідний рік. Однак, так як ріст зазначеного показника призведе до збільшення інших соціальних виплат, в результаті розмір надходжень та видатків суб’єктів оподаткування буде змінюватись пропорційно. Також, на підставі ст.266 ПКУ надано ряд пільг для платників окремих категорій. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів селищної ради і платників податків і зборів.

На дію даного акта можливий вплив зовнішніх чинників – ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері. В такому випадку рішення селищної ради потребуватиме внесення відповідних змін та доповнень.

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відсутності фінансування таких соціально важливих галузей, як розвиток дорожньо-транспортної та соціальної інфраструктури.   .
Вказана альтернатива є неприйнятною.

-

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

Встановити обґрунтовані ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки відповідно до обраної альтернативи.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

 • розробка проекту рішення Новотроїцької селищної ради "Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2021 рік" та аналіз регуляторного впливу до цього рішення;
 • проведення дистанційних консультацій з суб'єктами оподаткування;
 • оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень до нього;
 • підготовка експертного висновку постійної комісії з питань бюджету, фінансів, планування та економічного розвитку щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";
 • отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України;
 • прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Новотроїцької селищної ради;
 • оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку;
 • проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.
 1. VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, менше 10 відсотків, розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва здійснено згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва додається).

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта:

один рік

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

У разі, якщо селищна рада у термін до 01 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів.

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають кожного року приймати рішення про встановлення місцевих податків та зборів. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом одного календарного року, на який прийняті.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Назва показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

Розмір надходжень до місцевого бюджету від податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

тис.грн.

208361,00

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

од.

209

3

Розмір коштів, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта, в т.ч.

грн.

213711,46

3.1

суб`єктами господарювання

 

172966,46

3.2

фізичними особами

 

40745,00

4

Час, що витрачатиметься суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

год.

3,75

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

%

100

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися постійною комісією з питань бюджету, фінансів, планування та економічного розвитку.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

Базове відстеження результативності   дії рішення буде здійснено до набуття ним чинності.Повторне відстеження  проводитиметься  через рік з дня набрання чинності регуляторним актом.

Проведення відстеження результативності буде здійснюватися за допомогою статистичного методу.

Селищний голова                 ____________                     Наталя ПІНЧУК

Додаток 4
до Методики проведення аналізу впливу

 регуляторного акта

        ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у лютому- березні 2020 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

- засідання комісії з питань бюджету, планування та економічного розвитку

- опитування в телефонному та усному режимі

            1

            4

Обговорено та узгоджено розміри ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 2021 рік

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

- кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких регуляторний акт справляє вплив 48, в т.ч. малі 21 та мікро 27 (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0,0

0,0

0,0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0,0

0,0

0,0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

0,0

0,0

0,0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5

Інші процедури (сплата податку за встановленими ставками)

3492,00

-

-

6

Разом, гривень

3492,00

X

0

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

48

8

Сумарно, гривень

167616,00

X

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2020 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 2002,0 години (Норми тривалості робочого часу на 2020 рік. Лист Мінсоцполітики  від 29.07.2019 № 1133/0/206-19.

Використовується встановлені з 01.01.2020р.:

-           прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб, Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» затверджено у розмірі 2102 гривень;

мінімальну заробітну плату в місячному розмірі – 4723 гривень, у погодинному розмірі – 28,31 (4723,00*12/2002).

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Витрати часу на отримання інформації про регуляторний акт, отримання необхідної форми для звітування. Стосується 100% суб’єктів.

 

Оціночно: 0,25 годин (пошук тексту рішення сесії про встановлення ставки податку)

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Стосується 100,0% суб’єктів.

Оціночно: 3,5 годин;

11

Процедури офіційного звітування

 

12

Процедури щодо забезпечення процессу перевірок

-

13

Інші процедури (уточнити)

-

14

Разом, гривень

3,75 годин * 28,31 грн. = 106,16 грн.

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

48

16

Сумарно, гривень

Сумарно з урахуванням виправлених похибок

106,16грн.*1,05*48

=5350,46 грн.

Х

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

Бюджетні витрати не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України.

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

167616,00

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

5350,46

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

172966,46

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

172966,46

0

 

 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно.

Процедура, що потребує корегування

Корегуючий механізм

-

-

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, тис. гривень

Заплановане регулювання

172966,46

-

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

-

-

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

-

-

           Заступник селищного голови

           з фінансових питань                                                                         Тетяна ЛЕВОШИЧ

Корисні посилання

250 77 ntrr ntrda keror kmu vru vsu Без названия 2020 88