Новотроїцької
           селищної ради
Офіційний веб-сайт

Генеральний план селища

Звіт селищного голови про роботу селищної ради і її виконавчого комітету за 2018 рік

Шановна громадо!


Головним суб’єктом діяльності місцевої влади є людина з усіма її соціальними проблемами. Цій меті підпорядкована робота Новотроїцької селищної ради. Розвиток самоврядності напряму пов’язаний із ефективністю розвитку населених пунктів територіальної громади селища Новотроїцьке.
В межах повноважень, визначених Конституцією України та Законами України, організована робота по забезпеченню інтересів громади у всіх сферах життя, збільшення надходжень до селищного бюджету, цільовому та ефективному використанню фінансових та матеріальних ресурсів. Для отримання підтримки з боку громади, для успішного виконання своїх функцій дотримуємося принципів чесності, прозорості, відкритості. Цим досягаються не лише позитивні зрушення, а й обізнаність громади про роботу селищної ради, її досягнення, залучається громадськість до обговорення проблем і пошуку нових шляхів їх розв’язання.

Завдяки цілеспрямованій плановій роботі селищної ради, виконавчого комітету вдалося забезпечити функціонування закладів дошкільної освіти, культури, комунального підприємства, покращити їх матеріально-технічний стан та інфраструктуру населених пунктів, досягти позитивних результатів у розвитку територіальної громади.
Станом на 01.01.2019 року в нашій громаді проживає 10630 чоловік. Основною формою роботи ради є пленарні засідання. У сесійній діяльності перевага надавалася розгляду та обговоренню найбільш актуальних проблем життя громади.
У звітному періоді відбулося 15 засідань сесії селищної ради на яких розглянуто 308 питань., в тому числі: 14 - про затвердження селищних цільових програм; 12 - про хід їх виконання; 42 - про внесення змін до селищних програм; 77 - з питань, що стосувалися комунальної власності; 138- з земельних питань; 25 - з організаційних питань.
Велику допомогу у проведенні сесій селищної ради надавали постійні депутатські комісії.
Хочеться відмітити роботу постійних комісій, які особливо активно, злагоджено і плідно працювали у минулому році:
- комісія з питань екології, земельних відносин, розвитку селища та охорони навколишнього середовища, голова комісії Людмила Каранда. Протягом 2018 року було проведено 14 засідань, розглянуто 136 питань;
- комісія з питань промисловості, будівництва, житлово-комунального господарства й управління об’єктами комунальної власності, голова Федір Кодєнцев, було проведено 12 засідань, розглянуто 82 питання;
- постійна комісія з питань бюджету, фінансів, планування та економічного розвитку , голова Юлія Кімачук, проведено 17 засідань, розглянуто 68 питань
Практикуються спільні засідання постійних комісій.
Активно працював у звітному періоді і виконавчий комітет селищної ради. Протягом 2018 року було проведено 21 засідання виконкому. Розглянуто та прийнято 289 рішень.
Хочу подякувати усім членам виконкому , головам постійних комісій селищної ради 7 скликання за небайдужу позицію, за організацію продуктивної роботи на благо громади.
Важливу роль в роботі селищної ради займає взаємодія виконавчого апарату та депутатського корпусу. Протягом року виконавчий апарат здійснював організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріальнотехнічне забезпечення діяльності селищної ради, постійних комісій , забезпечував взаємодію з органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
Регулярно із працівниками виконавчого апарату, керівниками комунальних установ проводяться виробничі наради, на яких обговорюються питання організації роботи, поточні завдання, а також шляхи їх вирішення.
Новотроїцька селищна рада здійснює свою діяльність відкрито і гласно. На офіційному сайті селищної ради систематично висвітлюється інформація про діяльність селищної ради, заходи, які проходять на території громади. Крім того, інформація про діяльність ради висвітлюється на сторінках газети «Трудова слава».
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення селищної ради, протоколи сесій з поіменним голосуванням розміщуються на сайті селищної ради. Це дає змогу громадськості оперативно ознайомлюватися з подіями, що відбуваються за участю керівництва та депутатів селищної ради, посадових осіб місцевого самоврядування, знайомитися з нормативними актами , що приймаються.
У звітному періоді розроблено та прийнято розпоряджень селищного голови з особового складу – 68, з основної діяльності - 175, про відпустки - 38, про відрядження- 31.
Зареєстровано та опрацьовано вхідної кореспонденції - 1494, в тому числі 80% склали контрольні документи.
Більш предметно хочу зупинитися на результатах виконання фукцій і повноважень селищної ради, як представницького органу місцевого самоврядування в 2018 році

Бюджет і фінанси.
За звітний період до селищного бюджету надійшло доходів загального фонду з урахуванням іншої субвенції з районного бюджету (для забезпечення бюджетними призначеннями поточних видатків на утримання закладів освіти та установ культури та субвенції на соціально-економічний розвиток регіону) у сумі 29320,60 тис.грн. при планових надходженнях 29229,85 тис.грн., що становить 100,31%.
Власних та закріплених доходів загального фонду мобілізовано у сумі 19662,49 тис.грн., що більше на 100,35 тис. грн.., або на 100,51 % від запланованих показників(19562,14).
З районного бюджету отримано освітню субвенцію – 7108,30 тис.грн. Також отримано в повному обсязі субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 265,0 тис.грн., іншу субвенцію з обласного бюджету – 490,40 тис.грн.
До спеціального фонду селищного бюджету за звітний період надійшло власних надходжень бюджетних установ у сумі 663,73 тис. грн.
Видатки загального фонду селищного бюджету за звітний період освоєно на 99% від запланованих та склали 20767,18 тис. грн. У повному обсязі бюджетом забезпечено виплату заробітної плати та нарахувань на заробітну плату працівникам бюджетних установ, та проведені стовідсоткові розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії.
За звітний період за рахунок коштів спеціального фонду селищного бюджету за рахунок власних надходжень бюджетних установ та залишку на початок року освоєно видатки у сумі 680,43 тис. грн.
За рахунок коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку, проведені капітальні видатки по головному розпоряднику коштів та одержувачам бюджетних коштів у сумі 8910,46 тис. грн.
За звітний період на реалізацію заходів селищних програм спрямовано асигнувань у розмірі 16005,92 тис. грн.


Звернення громадян

Одним із пріоритетних напрямків діяльності селищного голови та апарату селищної ради є робота зі зверненнями громадян. Із цією метою створено належні умови прийому громадян, забезпечено своєчасний розгляд пропозицій, заяв і скарг, оперативного вирішення порушених у них питань. Прийом громадян здійснюється і поза графіком.
Протягом 2018 року селищною радою, виконавчим комітетом, розглянуто 455 звернень громадян, що на 88,8% більше ніж в 2017 році в т.ч. 433 індивідуальних звернень і 22 колективних.
Від органів влади надійшло 22 звернень. В основному всі звернення розглядаються на засіданнях виконавчого комітету та сесіях селищної ради.
Найбільше звернень отримано з питань соціального захисту - 222(надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, на поховання, складання актів про фактичне проживання громадян для отримання виплат та пільг), 85 звернень з питань комунального господарства (це питання роботи комунальних підприємств, водопостачання, водовідведення, освітлення вулиць, ремонту і стану доріг). Всі звернення розглянуті у визначений термін. Заявникам надані письмові відповіді.

Орган реєстрації /зняття з реєстрації місця проживання.
За минулий рік Новотроїцькою селищною радою прийнято громадян з питань :
- реєстрації місця проживання 765 осіб;
- зняття з реєстрації місця проживання 267 осіб;
- перейменування назви вулиць 221 особа.
Видано 1078 довідок (Ф-13) про реєстрацію /зняття з реєстрації місця проживання осіб; отримано 62 повідомлення про зняття з реєстрації, відправлено 84 повідомлення про зняття з реєстрації. Складено 134 протоколи про адміністративне правопорушення щодо втрати паспорта та вклеювання фото з порушенням термінів встановлених законодавством, а також 174 особи притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді попередження за несвоєчасно зареєстроване місце проживання.
Надано 6860 довідок населенню : для отримання субсидії, різних виплат державної допомоги, до органів соціального захисту населення, до нотаріусів, військкомату, пенсійного фонду, лікарні, школи та інших закладів за місцем вимоги.

Житлово-комунальне господарство, будівництво, благоустрій та інфраструктура
Ключовим питанням у роботі виконкому, в цілому ради залишається розвиток території , благоустрою її.
На території селищної ради у 2018 році функціонувало одне комунальне підприємство Новотроїцьке ЖКП.
З метою поліпшення якості житлово-комунальних послуг для населення, підвищення рентабельність та переоснащення матеріально-технічної бази комунального підприємства з селищного бюджету надано поточні в сумі 2234,75 тис.грн. та капітальні трансферти в сумі 111,46 тис. грн. Відшкодовано 450 тис. грн. різниці в тарифах на послугу водопостачання.
З метою забезпечення надання якісних послуг з подачі води виконано капітальний ремонт та реконструкцію водопровідних мереж на загальну суму 580712 грн., в тому числі вул. Грушевського, Польова, Сонячна, Шевченка.
На цих об’єктах замінено чавунні та азбестоцементні труби на поліетиленові, всього 2079 м., змонтовано колодязі із засувками та пожежними гідрантами.
Для забезпечення безпеки учасників дорожнього руху продовжувалися роботи по будівництву ліній освітлення вулиць в смт. Новотроїцьке: 60 років Перемоги, Виноградна, Космонавтів, Гоголя, Калинова, Банкова, Пушкіна, Ювілейна, Дружби, Будівельників, Молодіжна та провулків Базарний, Зелений, Вузький, частини вулиць Польова, Безроднього, Садова, пров. Огородній, а також завершено освітлення вулиць в с.Благовіщенка. З селищного бюджету на ці роботи витрачено 2971603 грн. Довжина ліній освітлення досягла 38791 м., світлодіодних світильників – 1175 шт. В порівнянні з попереднім роком, приріст за 2018 рік склав : по довжині ліній + 90,4 %, по кількості світильників +85,6 %.
Надано фінансову підтримку двом ОСББ, зокрема на капітальний ремонт каналізаційної мережі будинку № 6А по вул. Садова. Загальна вартість робіт 95,7 тис. грн.. з них лише 5 % склали власні кошти ОСББ. Також проведено капремонт внутрішньо будинкових електромереж та частини каналізації в будинку № 83 по вул.. Соборна.
Впорядковано селищне кладовище, на якому установлено 462 м. бетонної огорожі вартістю 160819 грн.
В 2018 році отримано в ДАБІ 20 декларацій та 2 сертифікати готовності об’єктів до експлуатації. Виконкомом селищної ради надано 4 дозволи на розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, 14 дозволів на порушення елементів благоустрою, 4 дозволи на розміщення об’єктів зовнішньої реклами. Укладено 20 договорів між НЖКП та суб’єктами підприємницької діяльності про пайову участь у благоустрої. Нараховано 3844,14 грн., сплачено 3760,94 грн. Бригадою з благоустрою проводилася очистка територій загального користування від сміття та снігу на площі 150,5 га, обкошування узбіч вулиць - 110 км., прибирання кладовища – 28,9 га.

Шляхове господарство та інфраструктура.
Останні роки мешканці райцентру часто нарікали на стан доріг та тротуарів. Тому селищна рада в минулому році активно фінансувала ремонти тротуарів й дорожнього покриття. На виконання програми «Забезпечення безпеки руху на вулицях населених пунктів Новотроїцької селищної ради на 2018 рік всього видатки на створення належної дорожньо-транспортної інфраструктури склали 2453,57 тис.грн., в тому числі на утримання доріг селища в чистоті 101,33 тис.грн.
Капітально відремонтовано 3762 м2 асфальтобетонного покриття вулиць, в т.ч. частина вул. Калинова. Доступнішими для жителів селища стали об»єкти інфраструктури після капремонту тротуарних доріжок по вул.. Белінського, вул.. Соборна, площею 2520 м2.
Прикрасили центр селища тротуарні доріжки, виконані із кольорових фігурних елементів мощення і лавочки біля пам’ятника Т.Г. Шевченка площею 1050,5 м2. Вартість 1240,3 тис. грн.
Влаштовано щебеневе покриття частини вул. Миру на площі 2250 м2.
Проведено поточний ремонт під’їзної частини дороги до полігону ТПВ площею
1300 м2. Вартість робіт 111 тис. грн.
Подбала рада й про безпеку руху : профінансувала нанесення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків та засобів штучного обмеження швидкості поблизу навчальних закладів райцентру на вулицях Шевченко, Каштанова, Соборна.

Забезпечення житлом
Станом на 01.01.2019 року черга на житло налічує 112 осіб, в тому числі черга на позачергове отримання житла складає 28 осіб ( 24 з яких діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування ) , черга на першочергове отримання житла налічує 36 осіб ( в тому числі два учасника АТО (Гладкий І.В. Задорожній П.В.) та дружина учасника АТО Єрмолаєва О.О. .
На сьогоднішній день на балансі Новотроїцької селищної ради знаходиться
2 квартири ( по вул.Пушкіна, 2а кв.10, Свято-Троїцькій 141 кв.7) та 1 будинок (по вул.. Банкова,29) , яким мають статус «Соціальне житло». В одній з квартир проживає інвалід - візочник ІІ групи (Хан О.О.), в іншій квартирі та будинку мешкають особи з числа дітей–сиріт (Сидорова Я.І., Чернова Ю.М.).

Земельні відносини
Земельний фонд Новотроїцької селищної ради становить 19 868,6 га, або 8,65% від загальної площі Новотроїцького району.
Відповідно до цільового використання у структурі фонду сільськогосподарські угіддя займають 16023,0 га (80,64% до загальної площі території), у тому числі рілля – 14 116,3 га; пасовища – 1 861,3 га, сади - 45,4 га. Сільськогосподарське освоєння території сягає 80%. Розораність території – 71,0%, що є вище за середній рівень по області (62,5%).
У грошовому вираженні в середньому 1 га сільськогосподарських угідь оцінюється, враховуючи індексацію, по земельному паю колишнього ксп «Росія» - 34,20 тис. грн, колишнього ксп «Прогрес» – 24,20 тис. грн., по особистому селянському господарству – 34,70 тис. грн. Найбільш ефективно культивувати на території ради зернові (пшениця, ячмінь, кукурудза), зернобобові, технічні, овоче-баштанні культури.
Загальна площа зрошуваних земель на 01 січня 2018 року становить 5 440,2 га. За останні роки тенденції до зменшення площ зрошуваних земель немає за рахунок введення в дію крапельного зрошення.
За формами власності на землю існує стійка тенденція до збільшення земель приватної власності та зменшення комунальної. Площа земель приватної власності зростає за рахунок оформлення громадянами прав на землю для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського, особистого селянського господарства та садівництва, будівництва й обслуговування житлових будинків.
Протягом 2018 року селищною радою були винесені рішення на приватизацію присадибних ділянок по 63 особах на загальну площу 7,2562 га, по 25 земельних ділянках для ведення особистого селянського господарства( площа 50,0 га), по 4 сертифікатах на земельні частки(паї) по колишніх ксп «Росія», «Прогрес» на загальній площі 34,56 умовних кадастрових гектар.
На даний час на території ради обробляють землі сільськогосподарські підприємства, які використовують землі на умовах оренди. Договори оренди складено по використанню земель державної власності (землі запасу і резервного фонду) та земельних ділянок, які перебувають в комунальній власності . Складено 116 договорів оренди земель комунальної та державної власності. Із загальної кількості договорів оренди по цільовому призначенню складено 19 по сінокосінню та випасанню худоби на загальну площу 593,3 га, 10 договорів по садівництву (24,9га), 1 договір по городництву (28,0998 га).
Надходження до селищного бюджету орендної плати з юридичних та фізичних осіб станом на 01.01.2019 року становить 1 799 628,38 грн.( +12% до рівня минулого року).
Суттєво зросли фактичні надходження по орендної плати з фізичних осіб (+56%) проти рівня 2017 року.
Загальна площа, яка підлягає паюванню по селищній раді складає 11 287,4 га сільгоспугідь, це 1 852 земельних паї (землі колишнього ксп «Росія» та «Прогрес»), із них оформлено в приватну власність 10 836,9 га.
Площа переданих в оренду паїв становить 7 806,7 га. Індивідуально громадянами
( 771 особа) обробляється 3 480,7 га земельних часток (паїв).
Членами фермерських господарств отримано у власність і користування
1 278,25 га землі. Громадянам передано у власність і користування для ведення особистого селянського господарства 1 092,2 га сільгоспугідь.

Кількість землевласників та землекористувачів за останні роки значно зросла (до 6 106 ), але фактично (враховуючи категорію пільговиків) платниками земельного податку на 01.01.2019року являється лише 50,9 % з них.
Надходження коштів по земельному податку по юридичних та фізичних особах за 2018 рік зросло на 82 % проти рівня 2017 року і досягло 3 257 895,19 грн.
На протязі періоду 2015 -2018 років селищною радою продано 7 земельних ділянок несільськогосподарського призначення на суму 1 229 457,35 грн.
По 2 земельних ділянках готується експертно - грошова оцінка, подано конкурсні пропозиції по 3 земельних ділянках для визначення виконавця в сфері експертної грошової оцінки, розпочато підготовку проведення земельних торгів по 4 земельних ділянках та виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (рекреаційна зона активного відпочинку).


Зміцнення законності і правопорядку, захист прав і свобод громадян:
Адміністративна комісія
Адміністративною комісією при виконкомі Новотроїцької селищної ради було розглянуто 80 протоколів про адмінправопорушення: 29 – щодо порушень правил благоустрою населених пунктів(ст.152 КУпАП), 4 – правил торгівлі на ринках(ст.159КУпАП), 2- порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами (ч.2 ст.156 КУпАП), завідомо неправдивий виклик спеціальних служб – 41 (ст.183 КУпАП), повідомлення неправдивих відомостей державному органу реєстрації актів цивільного стану та несвоєчасна реєстрація народження дитини -2(ст.212-1 КУпАП),1- Порушення Правил охорони електричних мереж (ст. 99 КУпАП), 1-Порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями(ст. 150 КУпАП). Всього винесено 71 постанову про притягнення осіб до адміністративної відповідальності, 69 у вигляді накладення штрафу, 2 у вигляді попередження та 3 постанови про закриття адміністративного провадження відповідно до ст. 247 КУпАП. Всього накладено штрафів на загальну суму 14158 грн.
Претензійно-позовна робота
Всього за 2018 рік Новотроїцькою селищною радою було пред’явлено 44 претензії майнового та не майнового характеру.
З них претензій майнового характеру пред’явлено 28, на загальну суму 12974 грн., не майнових пред’явлено 16. Майнові претензії було виконано на загальну суму 9048 грн.
За 2018 рік Новотроїцькою селищною радою було прийнято участь у 70 судових засіданнях: в 14 за позовом Новотроїцької селищної ради; 39 у якості відповідача; 7 у якості третьої особи; 10 у якості заінтересованої особи. З них
2 засідання у якості відповідача по справі майнового характеру на загальну суму 30 000 грн.
Громадський порядок
Для охорони громадського порядку, профілактики правопорушень, дотримання правил благоустрою на території селищної ради працювало три громадських помічника дільничного інспектора поліції. Громадські помічники у тісній взаємодії з Новотроїцьким відділенням поліції та відділом з питань пробації приймали активну участь в рейдах, подвірних і по квартирних обходах громадян, обстеженню тимчасових споруд, рекламних засобів, проводили профілактичні бесіди з різними категоріями населення, складали протоколи про адміністративне правопорушення, вручали приписи, розглядали скарги, вели спрямовану роботу по профілактиці, виявленні та припиненні правопорушень.

Освіта. культура

Культура та спорт також не стоять осторонь життя громади. На території селищної ради функціонують два сільські клуби-у Благовіщенці та Захарівці.
Утримання сільських клубів здійснюється за рахунок субвенцій з районного бюджету. На забезпечення організації культурного дозвілля населення селища за 2018 рік проведено видатків на суму 352,22 тис. грн.
НЖКП виконало значний обсяг робіт по ремонту будівлі сільського клубу в с. Благовіщенка, змонтовано нову покрівлю із металопрофілю, утеплено перекриття даху, стіни оздоблені металосайдінгом з утепленням мінватою, влаштовано водовідвод з покрівлі та відмостку навколо будівлі, повністю замінено підлогу, виконано опоряджувальні роботи в глядацькій залі.
ФОП Аблякімов Р.Д. влаштував тротуарну доріжку із фігурних елементів мощення та декоративну огорожу.
Крім того, придбано штори, занавіс для сцени, замінено вікна на металопластикові. Ці роботи коштували селищній скарбниці 1052,37 тис. грн., але будівля клубу тепер прикрашає село і відповідає сучасним вимогам до закладу культури.
Протягом 2018 року проведено ряд заходів, а саме:
- до Дня Соборності 22.01.2018р. на площі біля Районного центру культури та дозвілля проведено патріотичну акцію - створення живого ланцюга.
- у лютому місяці проведено захід з нагоди святкування Масляної;
- у березні: святкові заходи з нагоди Міжнародного жіночого Дня 8 Березня за участю співака Іва Бобула, проведено заходи з нагоди святкування Шевченківських днів, та конкурс серед дітей на кращий малюнок до твору Кобзаря, святкування Дня працівників НЖКП;
- у квітні місяці привітали призовників, проведено заходи з нагоди святкування Великодня, з проведенням майстер класу по розпису крашанок. Оголошено конкурс благоустрою дворів «Красивий двір» та визначено 3 переможців в 3-х номінаціях.
- у травні відбулися святкові заходи на честь Дня матері за участю матері –героїні та багатодітних родин; святкування Вишиванки з конкурсом на кращу вишиту роботу серед учнів двох навчальних закладів, 9 учасників та 2 переможця отримали подарунки,
- у червні відбулися ряд святкових заходів: до Дня захисту дітей з залученням аніматорів із м. Херсон ; до Дня молоді з залученням вокального ансамблю із м. Херсон та святковий салют ;
- у липні святкували День сім’ї, привітали 5 сімей, які прожили понад 50 років;
- у серпні місяці до Дня незалежності відбувся святковий салют ;
- у вересні привітали першокласників пільгових категорій; працівників дошкільних закладів з професійним святом;
- у жовтні місяці з нагоди святкування Дня захисника України привітали та вручили подарунки 59 учасникам АТО, які мешкають на території селищної ради;
- у грудні місяці з нагоди Дня інваліда вручені подарунки 23 дітям інвалідам; з нагоди Дня святого Миколая для дітей пільгової категорії проведено театралізовану виставу та 375 дитини отримали солодкі подарунки; в с. Благовіщенка проведено новорічний святковий концерт.


Соціальний захист населення

Соціальний захист населення – це особлива галузь, яка найближче стоїть до життєвих інтересів усіх категорій громадян.
Селищною радою значна увага приділяється захисту осіб з числа пільгової категорії, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. На території селищної ради проживають 268 осіб, як користуються пільгами: інвалідів війни – 7 ; учасників бойових дій – 110 , з них- 70 учасників АТО; учасників війни – 110 ; солдатських вдів, сімей загиблих та померлих учасників бойових дій( інвалідів війни) – 23; учасники ліквідації аварії на ЧАЕС І- ІІ - категорій - 18.

Згідно селищних програм у 2018 році виділено матеріальну допомогу громадянам на загальну суму 431025,00 грн., з них: допомога до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війни та до Дня визволення селища- 4 ветеранам на загальну суму - 4000,00 грн.; допомога учасникам бойових дій до Дня виведення військ із Афганістану – 22 особам на суму 11000,00 грн; допомога учасникам ЧАЕС – 18 особам – 9000.00 грн.; допомога на поховання непрацюючих жителів громади - 19 особам на суму 21185,00 грн; допомога соціально незахищеним верствам населення – 144 особам на загальну суму 217700,00 грн.; допомога старожилам та людям похилого віку, яким виповнилось 90 і більше років 40 осіб на загальну суму – 40000,00 грн.; допомога учасникам АТО - 58 особам на суму 116000,00 грн..
Крім того, надано одноразову грошову допомогу родичам на поховання померлого учасника АТО - Лісового О.П. в сумі 5000,00 грн.; придбано путівку на санаторно- курортне лікування до центру медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький» військовослужбовцю Федько І.І., учаснику АТО, що отримав тяжке поранення вартістю - 7140.00 грн;
За заявами, що надійшли до селищної ради надано 9 учасникам АТО земельні ділянки по 2.0 га для ведення ОСГ.
Крім того, селищна рада забезпечила дровами 10 одиноких пенсіонерів.
У справах сім’ї, дітей, молоді
На протязі 2018 року в селищі постійно проводилася робота щодо удосконалення системи соціальної роботи з сім’ями. що мають дітей.
На обліку селищної ради перебуває 13 сімей, в яких проживає 36 дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах. Протягом 2018 року селищною радою до Новотроїцького районного суду направлено 2 позовні заяви про позбавлення батьківських прав батьків, які не належним чином виконують свої обов’язки.
На території Новотроїцької селищної ради набули статус дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 22 особи , з них 10 дітей - проживають на території селищної ради і перебувають на обліку; 12 дітей - мешкають за межами району. На території ради є прийомна сім’я ( прийомні батьки Юсько), де під опікою перебуває 3 дитини. Загалом на території селищної ради мешкає 16 статусних дітей.
Всі повнолітні та неповнолітні особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають власного житла, перебувають на обліку для покращення житлових умов.
З метою підтримки багатодітних родин в селищній раді створений банк даних на 100 сімей, у яких проживає 318 дітей.
В селищній раді функціонує опікунська рада. Протягом року відбулося 8 засідань на яких розглядались питання про стан виконання батьківських обов’язків, про доцільність позбавлення батьківських прав, постановку та зняття з обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, про призначення опікунів для недієздатніх.

Оздоровлення дітей влітку

З метою оздоровлення дітей пільгових категорій ( дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей із багатодітних сімей, талановитих та обдарованих дітей, відмінників навчання та дітей, батьки яких постраждали або беруть участь в АТО), протягом 2018 року придбано 30 путівок до дитячого табору « Орльонок» та 3 путівки до табору « Буковель». На оздоровлення дітей витрачено 164580 грн.

 

Шановна громадо! Шановні депутати!


Перелік проведених спільних справ можна б ще продовжувати, та хотілося б також зауважити, що не все нам вдалося у звітному періоді. Всі проблеми та недоліки нам відомі і ми їх подолаємо.
Хочу побажати всім нам витримки і закликаю спільно вирішувати всі наші проблеми. Це можливо лише тоді коли кожен з нас буде відноситися до селища, села, в якому живе як до власної домівки, з любов’ю і по-господарськи. Ми завжди налаштовані на плідну співпрацю, на конструктивний діалог щодо шляхів розвитку нашої спільної домівки.

Корисні посилання

250 77 ntrr ntrda keror kmu vru vsu Без названия 2020 88