Новотроїцької
           селищної ради
Офіційний веб-сайт

Генеральний план селища

ЗВІТ про базове відстеження  результативності  регуляторного акту  «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Новотроїцької селищної територіальної громади»

ЗВІТ
про базове відстеження  результативності  регуляторного акту  «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Новотроїцької селищної територіальної громади»

  1. Вид та назва регуляторного акта: рішення селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Новотроїцької селищної територіальної громади» від 07.06.2021 року № 533.
  2. Виконавець заходів відстеження: Відділ земельних відносин та екології Новотроїцької селищної  ради.
  3. Цілі прийняття даного рішення: основними цілями прийняття цього регуляторного акту є забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України, встановлення доцільних і обґрунтованих ставок земельного податку, забезпечення стабільних надходжень до бюджету громади, виконання програм соціального та економічного розвитку громади, вирішення актуальних проблем громади.
  4. Строк виконання заходів з відстеження: червень 2021 року.
  5. Тип відстеження: базове відстеження.
  6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний, офіційні дані.
  7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, способи одержання даних:

Відстеження результативності цього регуляторного акту здійснювалося шляхом аналізу офіційної статистичної інформації:

-  обсяг надходжень до бюджету громади земельного податку;

- кількість суб’єктів господарювання та/або  фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акту;

-   рівень поінформованості суб’єктів господарювання.  

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності:

Назва показника

Одиниці виміру

Значення  статистичних даних за 5 місяців 2021 року

Прогнозні значення статистичних даних 5 місяців 2022 року

Обсяг надходжень до бюджету громади земельного податку

тис. грн.

2130,77

3790,09

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акту

осіб

13623 (в т.ч. суб’єктів господарювання 207, фізичних осіб 13416)

13623 (в т.ч. суб’єктів господарювання 207, фізичних осіб 13416)

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акту

%

100

100

 

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: За результатами аналізу обсягу надходжень до бюджету громади земельного податку можна зробити висновок, що у 2022 році прогнозується їх збільшення порівняно з очікуваними надходженнями 2021 року.

Прийняття даного регуляторного акту дає можливість привести регулювання у відповідність з Податковим кодексом України; забезпечити збалансованість інтересів суб’єктів господарювання, населення та органу місцевого самоврядування; збільшити дохідну частину бюджету громади від надходжень земельного податку, сприяти соціально - економічному розвитку громади.

Аналіз базового відстеження свідчить, що рішення селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Новотроїцької селищної територіальної громади» від  07.06.2021 року № 533 має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

Начальник  відділу  земельних відносин

та екології Новотроїцької селищної ради

Анатолій ГАМАЮНОВ  

Посилання для завантаження

Корисні посилання

250 77 ntrr ntrda keror kmu vru vsu Без названия 2020 88