Новотроїцької
           селищної ради
Офіційний веб-сайт

Генеральний план селища

ЗВІТ про базове відстеження  результативності  регуляторного акту  «Про правила благоустрою на території Новотроїцької селищної територіальної громади»

ЗВІТ
про базове відстеження  результативності  регуляторного акту  «Про правила благоустрою на території Новотроїцької селищної територіальної громади»

 1. Вид та назва регуляторного акту: рішення селищної ради «Про правила благоустрою на території Новотроїцької селищної територіальної громади» від 07.06.2021 року № 531.
 1. Виконавець заходів відстеження: Відділ житлово – комунального господарства, комунальної власності та благоустрою Новотроїцької селищної ради.
 1. Цілі прийняття даного рішення:

Основними цілями прийняття даного регуляторного акту є:

 • реалізація повноважень органів місцевого самоврядування;
 • створення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності як людини так і суб’єктів господарювання середовища;
 • визначення чітких вимог до організації роботи та заходів з благоустрою на території Новотроїцької селищної територіальної громади організаціями, установами, закладами, суб’єктам господарювання та мешканцями населених пунктів, їх прав та обов’язків;
 • захист довкілля;
 • покращення санітарного стану та мікроклімату на території громади;
 • належне утримання та раціональне використання території громади;
 • забезпечення об’єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональне використання.
 1. Строк виконання заходів з відстеження: червень 2021 року.
 1. Тип відстеження: базове відстеження.
 1. Методи одержання результатів відстеження: статистичний, офіційні дані.
 1. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, способи одержання даних:

         Відстеження результативності регуляторного акту відбувалося шляхом аналізу статистичної інформації:

 • кількість скарг та пропозицій від мешканців територіальної громади щодо порушення або   поліпшення стану благоустрою;
 • кількість укладених договорів на вивезення сміття та побутових відходів;
 • кількість складених протоколів за правопорушення правил благоустрою ст.152 КУпАП;
 • розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією регуляторного акту, а саме статті 152 КУпАП;
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту.
 1. Кількісні та якісні значення показників результативності:

Назва показника

Одиниці виміру

Значення  статистичних даних за 5 місяців 2021 року

Прогнозні значення статистичних даних 5 місяців 2022 року

Кількість скарг та пропозицій від мешканців громади щодо порушення або поліпшення стану благоустрою

од.

1

2

Кількість складених приписів та протоколів про адміністративні порушення за статтею 152 КУпАП

од.

-

2

Обсяг надходжень до бюджету громади  від сплати штрафів за адмінпорушення

грн.

-

680,00

Кількість укладених договорів на вивезення сміття та побутових відходів на 01 червня

од.

2687

3224

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акту

%

100

100

 

 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: В результаті реалізації регуляторного акту будуь досягнуті такі цілі:

- на етапі введення в дію на території громади Правил благоустрою, затверджених цим регуляторним актом, були посилені вимоги до суб’єктів господарювання при виконанні ними заходів по благоустрою  шляхом проведення роз’яснювальної роботи спеціалістами відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою селищної  ради стосовно основних положень Правил.

- прийняття цього регуляторного акту дає можливість приймати необхідні міри (передбачені законодавством) до громадян та суб’єктів підприємництва, які порушують Правила благоустрою, не здійснюють наведення та підтримку чистоти і порядку на своїй та прилеглій території.

          З прийняттям цього регуляторного акту будуть врегульовані права та обов’язки суб’єктів господарювання у сфері благоустрою, норми та правила поведінки, що дає можливість забезпечити належним чином утримання об’єктів та елементів благоустрою у належному санітарному стані.

          На момент проведення базового відстеження можна зробити висновок, що даний регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

          Додаткове визначення ступеня результативності регуляторного акту та досягнення запланованих цілей будуть здійснюватися при повторному та періодичному відстеженнях результативності регуляторного акту.

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, комунальної власності та

благоустрою Новотроїцької селищної ради                          

Сергій БОНДАРЧУК

Посилання для завантаження

Корисні посилання

250 77 ntrr ntrda keror kmu vru vsu Без названия 2020 88